آموزش به دست آوردن بیت کوین تضمینی

https://groups.google.com/forum/#!topic/Getting-Bitcoin/Pa_2AgKp5dY


به دست آوردن بیت کوین با ۲۳ ترفند

https://groups.google.com/forum/#!topic/Getting-Bitcoin/lSlcEiiApLY